Zaproszenie na sesję nadzwyczajną.

Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/99 Rady Powiatu
    w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 marca 1999 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2001 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 13 marca 2001 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/33/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego
    z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  6. Zakończenie sesji.