Zaproszenie na sesję.

Uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

  • Nr V/18 z dnia 27 grudnia 2018 r,
  • Nr VI/19 z dnia 14 stycznia 2019r
  • Nr VII/19 z dnia 16 stycznia 2019r

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

5. Informacja w zakresie „Przeglądu inwestycji i zadań drogowych realizowanych przez powiat w 2018 roku”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski prowadzenia zadania publicznego oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowieckiego do zawarcia porozumienia z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

12. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

14. Sprawy różne.

15.Zakończenie sesji.