Zaproszenie na sesję nadzwyczajną.

Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2018r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2018-2033.
  5. Zakończenie sesji.