Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

  1. Zakończenie sesji.