Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

 

 

 

 

 

Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 06 grudnia 2018 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu).

 

  1. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach powiatu ostrowieckiego w roku szkolnym 2017/2018”

 

  1. Zakończenie sesji.