Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

 

              Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 02  października 2019 roku o godz. 15.00 w świetlicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy A. Mickiewicza 1 („samochodówka”).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Zakończenie sesji.