Zaproszenie na konferencję upowszechniającą zaktualizowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+, Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego na konferencję organizowaną w dniu 2 grudnia 2015 roku o godz. 1100, która odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Celem organizowanego spotkania jest podsumowanie prac wykonanych nad aktualizacją dokumentu strategicznego dla Powiatu Ostrowieckiego, z uwzględnieniem zaleceń  i uwag organów opiniujących, a także wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym elementem prac nad zaktualizowanym dokumentem była partycypacja społeczna, do tworzenia dokumentu włączone zostało szerokie grono przedstawicieli środowiska lokalnego: samorządy gminne, jednostki podległe samorządowi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu.

Konferencja, mająca na celu upowszechnienie zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020, pozwoli na przedstawienie Państwu najważniejszych założeń i celów, jakie zostały sformułowane w dokumencie wraz z określeniem wizji rozwoju powiatu i jego potencjału. Wskazane w strategii cele i zadania realizowane będą w najbliższych latach pracy samorządu powiatowego.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji pod numerem telefonu /41/ 247 61 36.