Zaproszenie do udziału w sesji warsztatowej ” Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+”

W związku z podjęciem prac nad „Aktualizacją Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+”, zapraszamy  do udziału w sesji warsztatowej organizowanej w dniu 17 października 2017r od godz. 10ºº do godz. 13³° w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

Sesja warsztatowa poświęcona zostanie prezentacji ramowego harmonogramu prac nad w.w dokumentem, dokonaniu analizy SWOT, określeniu misji oraz celów strategicznych w zakresie rozwoju turystyki i promocji Powiatu Ostrowieckiego.

Zwracam się o włączenie się do prac nad powyższym dokumentem, który zdefiniuje cele i zadania w zakresie rozwoju turystyki w Powiecie Ostrowieckim.

W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji pod nr tel. /041/ 247 61 36.