Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatem Ostrowieckim do udziału w Świętokrzyskim Forum Organizacji Pozarządowych 2015 pt. „Czy organizacje mogą działać efektywniej?”.

Forum, organizowane przez Federację „Horyzont” oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, odbędzie się 18 czerwca 2015 r. w godzinach od 10:30 do 14:00 w sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Forum będzie też okazją do spotkania z przedstawicielami innych instytucji, wymiany doświadczeń czy podjęcia rozmów na temat realizacji wspólnych inicjatyw. W trakcie forum odbędzie się dyskusja panelowa „Dlaczego warto działać w sieci?”, z udziałem ekspertów z zakresu sieciowania sektora pozarządowego. Omówione zostaną także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia na forum przyjmowane są:

  • w formie on-line na stronie internetowej www.federacjahoryzont.pl,
  • w wersji elektronicznej na adres: biuro@federacjahoryzont.pl,
  • w wersji papierowej na adres: Federacja „Horyzont”, ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce albo Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, oddział w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 60 pok. 103, 28-100 Busko-Zdrój,
  • telefonicznie – pod numerami: 41 378 13 16 (osoba do kontaktu: Łukasz Boduszek) lub 41 361 04 92 (osoby do kontaktu: Bartłomiej Noga, Dariusz Kurcman).