Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, serdecznie zapraszam przedsiębiorców z terenu Powiatu Ostrowieckiego na spotkanie organizowane w dniu 02.09.2021 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37.

Przedmiotem spotkania będzie identyfikacja oraz wyznaczenie najważniejszych strategicznych zamierzeń rozwojowych Powiatu Ostrowieckiego na najbliższe lata przy udziale ekspertów zewnętrznych.

Licząc na aktywny udział i zaangażowanie sektora prywatnego w tworzenie najważniejszego dokumentu strategicznego dla naszego Powiatu oraz mając jednocześnie na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o udział w spotkaniu jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa po telefonicznym potwierdzeniu udziału pod nr telefonu /41/ 247 61 36 w terminie do 01.09.2021 r.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Inwestycji pod w/w numerem telefonu.