Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak informuje, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 04 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego
  Nr XXI/2019 z dnia 21 października 2019 roku.

 

 1. Informacja o organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Powiecie Ostrowieckim:

 

 • Informacja z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Powiatu Ostrowieckiego w roku szkolnym 2018/2019,
 • Organizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ostrowieckim w roku szkolnym 2019/2020.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz
  z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Kunów dotyczącego powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Kunów’ (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji

 

Materiały do pobrania:

Materiały cz.1- do pobrania

Materiały cz.2- do pobrania