Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Informujemy, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego:

 

 • Nr XVI/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.
 • Nr XVII/2019 z dnia 12 lipca 2019r

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

 

 1. Informacja nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica
  w Ostrowcu Świętokrzyskim.(inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza
  w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr II
  Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr III
  Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. C.K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C.K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II
  w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.(inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowieckiego od dnia 1 września 2019 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, zmienionej uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 25 czerwca 2015 roku

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.10.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.12.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.13.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.14.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.