Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak zaprasza na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXII/2019 z dnia 30 października 2019r

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego
  Nr XXIII/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku.

 

 1. Ochrona środowiska w Powiecie Ostrowieckim za III kwartały 2019 roku.
 2. Bieżąca sytuacja finansowa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji

Materiały cz.1- do pobrania

Materiały cz.2- do pobrania