Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Mariusz Pasternak Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego informuje, że sesja rady odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XVIII/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XIX/2019 z dnia 09 września 2019 roku.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XX/2019 z dnia 02 października 2019 roku.

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

 

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ostrowieckim za I półrocze 2019 roku.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Ostrowieckiego informacji o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu zadań administracji rządowej związanych
  z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.19.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora L.O. Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.20.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim – skarga Or.III.0012.6.21.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji