Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich rzeźby „Pieta” z 1906 r. znajdującej się na cmentarzu przykościelnym w Ćmielowie” – realizowanych w 2019 r. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Zakończenie sesji