Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak informuje, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 14.45 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego
    na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

  1. Zakończenie sesji

 

Materiały do pobrania:

Materiały- do pobrania