Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak informuje, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 07 lutego 2020 roku o godz. 14.30 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z września 2019 roku, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 241/2019 z dnia
  21 października 2019 roku (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Zakończenie sesji