Zapraszamy do Akademii Pełnej Zdrowia

Na konferencji prasowej starosta Marzena Dębniak i naczelnik Mariusz Łata poinformowali o przygotowanym programie profilaktyczno-edukacyjnym pod nazwą Akademia Pełna Zdrowia.

Akcje profilaktyczne będą odbywać się w ramach „AKADEMII PEŁNEJ ZDROWIA”, w zakresie, której będą odbywać się działania:

„CZAS NA RELAKS W CISZY”

           w ramach, których odbywać będą się  Koncerty relakasacyjno-rekreacyjne.

„CZAS NA EDUKACJĘ”

            w ramach, których odbywać będą się  Konferencje-Wykłady-Warsztaty Edukacyjne. 

–  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ” 

w ramach, których odbywać będą się  zajęcia Aktywności Fizycznej.

„CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE”

w ramach, których odbywać będą się  Konsultacje i Badania profilaktyczne dla mieszkańców.

 

W roku 2019 proponowane działania ukierunkowano na rzecz poprawy zdrowia osób ze szczególnym uwzględnieniem tych, których nie obejmują  programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ.

 

DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

„CZAS NA RELAKS W CISZY”- W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ  KONCERTY RELAKSACYJNO-REKREACYJNE

  • MIEJSCE: Bursa Szkolnaosiedle Słoneczne 48 w Ostrowcu Świętokrzyskim..

 

„CZAS NA EDUKACJĘ”- W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ  KONFERENCJE-WYKŁADY EDUKACYJNE

  1. CYKL WYKŁADÓW
  • MIEJSCE: Zespół Szkół Nr 3 ulica Sandomierska 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • TERMINY najbliższego wykładu:

              09.04.2019 r. (wtorek)    

             – wykład dr Piotr Borowski (Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Starachowice)

            Pacjent z chorobami cywilizacyjnymi w gabinecie stomatologicznym XXI wieku.

 

        2. KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU 

  • MIEJSCE: Zespół Szkół Nr 3 ulica Sandomierska 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  • TERMIN: listopad 2019 r.
  • WYKŁADOWCY: specjaliści z dziedzin medycyny, psychologii, socjologii itp.
  • Uruchomione będzie również BIAŁE MIASTECZKO z badaniami.

 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ”- W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ  ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

Zajęcia odbywają się do czerwca 2019 roku w ramach Szkoły Zdrowego Stylu Życia VI (program, który jest już realizowany od września 2018 r., a od września/października 2019 roku zostaną uruchomione zajęcia aktywności fizycznej w ramach:

„AKADEMII  PEŁNEJ  ZDROWIA”CZAS NA AKTYWNOŚĆ

  • Dotychczas zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki) w Zespole Zespół Szkół Nr 1   Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Zajęcia aktywności fizycznej, są realizowane w dwóch formach: we wtorki aerobik jako muzyczno – ruchowa forma aktywności, a w czwartek gimnastyka rehabilitacyjna z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego.

 

„CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE”- W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ  KONSULTACJE I BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW

Propozycję różnych badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów  jakie zostaną skierowane do mieszkańców całego Powiatu Ostrowieckiego będą na bieżąco ogłaszane lokalnych mediach.

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OŚCIENNYCH POWIATU OSTROWIECKIEGO

Każda z gmin otrzyma ofertę w ramach  „AKADEMII PEŁNEJ ZDROWIA” przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pakiet będzie zawierał następujące działania realizowane na terenie danej gminy:

-„Czas na relaks w ciszy”  – koncert relaksacyjno-rekreacyjne,

– „Czas zadbać o zdrowie” – badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.

– „Czas na edukację” – mieszkańcy gmin zostaną zaproszeni do udziału w cyklu wykładów oraz konferencji jakie zostały zaplanowane do realizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2019. Przedstawiciele gmin proszeni będą o rozpowszechnienie informacji o terminach wykładów i konferencji wśród swoich mieszkańców oraz zorganizować przejazd na te spotkania.