Zaplanujmy przyszłość Ostrowca Świętokrzyskiego!

Karta Pomysłu to kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Ostrowca Św. – dokumentu niezbędnego w celu pozyskania 10 mln euro z funduszy norweskich. Swoje propozycje na działania rozwojowe mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani. Z tych, które w największym stopniu odpowiadać będą priorytetom rozwoju miasta powstaną projekty, które po włączeniu do planu będą w jego ramach realizowane.

Zgłaszając zadanie należy pamiętać, by pomysły były wykonalne, tj. możliwe do wdrożenia przez Gminę lub inny podmiot. W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miasta (Wydział Planowania i Rozwoju, nr tel. 41 2672109, 41 26722139, 41 2672209, 41 2672225), codziennie w godzinach pracy urzędu, służyć będą pomocą w jego wypełnieniu. Można również zadać pytanie drogą elektroniczną na adres: opril@um.ostrowiec.pl

Wypełnione karty pomysłów (w załączniku) należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5, Rawka Od Nowa – MOSiR ul. Mickiewicza 32, Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Siennieńska 54, lub przesłać drogą mailową na adres: opril@um.ostrowiec.pl