ZAKOŃCZYŁY SIĘ KADENCJE DWÓCH DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W związku z zakończeniem kadencji dwóch dyrektorów szkół średnich, Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zdecydował o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, popularnego Ekonomika i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Stanisława Staszica,  nauczycielom pracującym w tych placówkach.

Dzisiaj w tych szkołach odbyły się Rady Pedagogiczne, które wyraziły pozytywne opinie dotyczące powierzenia pełnienia obowiązków nauczycielom: Małgorzacie Węglewicz, która jednocześnie jest wicedyrektorem Ekonomika oraz Dorocie Waliszczak, nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica.

Obecny na obradach Rad Pedagogicznych naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata przekazał dyrektorom list od starosty Marzeny Dębniak, z podziękowaniami  za pracę dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną w tych placówkach.

 

Następnie zarząd powiatu zwróci się z pismem do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii.