ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT W WTZ NA PUŁANKACH

Zakończył się  remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na os. Pułanki prowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podopieczni będą mogli teraz korzystać z trzech wyremontowanych toalet, które zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Środki na ten cel pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W lipcu 2020 roku Powiat Ostrowiecki podpisał umowę z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”  w obszarach B,D,F.

Projekt w WTZ był realizowany w ramach obszaru F, którego wartość wyniosła 30 400,00 zł. i jest to 80% dofinansowania, stanowiącego maksymalną, nieprzekraczalna kwotę. Stowarzyszenie zobligowane było do zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 7 600,00 zł. Całość wykonanego remontu zamyka się kwotą 38 000,00  zł.

Merytorycznie nad obsługą zadania czuwało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które przygotowywało  zadania od strony dokumentacyjnej.

Efekty zakończenia tych prac mogli wczoraj obejrzeć wraz z Kierownikiem warsztatów Anną Kolasą, Wicestarosta Andrzej Jabłoński i Dyrektor PCPR Barbara Cudzik. Była to również okazja do zapoznania się z ofertą dydaktyczną WTZ. Zarówno Wicestarosta A. Jabłoński jak i Dyrektor B. Cudzik dokonali wpisu do księgi pamiątkowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.