Zakończono prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku

Głównym celem strategii jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie Powiatu Ostrowieckiego jako miejsca  o zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym.

– Ten dokument wymaga częstej aktualizacji, ponieważ rzeczywistość, która nas otacza, zmienia się. Zmieniają się przepisy, prawo i kryteria naboru na środki unijne, a tym samym – potrzeby powiatu – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich.

W ramach prac nad strategią odbyły się trzy spotkania warsztatowe przeprowadzone z udziałem mieszkańców – przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek podległych oraz gmin wchodzących w skład Powiatu.

– Dzięki aktywności i wielkiemu zaangażowaniu osób uczestniczących w spotkaniach udało się wypracować wnioski oraz propozycje służące rozwojowi powiatu – powiedział Mateusz Czeremcha, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju ostrowieckiego starostwa.

Zaktualizowany dokument ma także ułatwić sprawne wykorzystywanie zewnętrznych środków finansowych. Strategia Zrównoważonego Rozwoju trafi teraz na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego. Po przyjęciu przez radnych stanie się dokumentem obowiązującym do 2020 roku.