Zajęcia z biologii dla uczniów ze „Staszica” na Uniwersytecie Warszawskim

W roku szkolnym 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica nawiązało współpracę z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki której klasy o profilu biologiczno-chemicznym zostały objęte patronatem tej renomowanej uczelni.

Przedsięwzięcie to jest niezwykle wartościowe dla młodzieży, gdyż daje jej wiele możliwości wzbogacania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.    

18 i 25 maja 2017 roku grupa 57 uczniów z klas o profilu biologiczno–chemicznym oraz innych, rozszerzających biologię, uczestniczyła w ciekawych zajęciach laboratoryjnych i wykładach zorganizowanych w ramach umowy patronackiej na Wydziale Biologii UW.

Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną uczelni, którą przedstawiła dr Katarzyna Gieczewska. Następnie wysłuchała wykładu, połączonego z pokazem pod tytułem „Czy rośliny się ruszają” wygłoszonego przez pasjonatkę roślin, zastępcę dyrektora Wydziału Biologii dr Danutę Solecką. Szczególe zainteresowanie uczniów wzbudziły sejsmonastie, czyli reakcje ruchowe na dotyk liści Mimosa diplotricha.

Głównym punktem programu pobytu na UW były zajęcia laboratoryjne z anatomii roślin. Uczniowie samodzielnie przygotowywali skomplikowane preparaty mikroskopowe, wykazując tym samym duży poziom umiejętności praktycznych nabytych na lekcjach biologii w liceum. Podczas obserwacji mikroskopowych dokonywali analizy budowy histologicznej organów roślinnych. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem dr Katarzyny Gieczewskiej.

Niezwykle emocjonujące były ćwiczenia polegające na samodzielnym założeniu własnej hodowli „ in vitro”, czyli tzw. uprawy „w szkle”. Jest to specyficzny rodzaj uprawy w warunkach sterylnych, w których wykorzystuje się morfogenetyczny potencjał komórek oparty o zjawisko totipotencji. Warsztaty te prowadziły: Maria Burżan, Klaudia Szwaj, Agata Tarnowska, doktorantki Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin INSTYTUTU BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN.

Źródłem ciekawych informacji dotyczących pamięci i mechanizmów uczenia się, był wykład dr Iwony Adamskiej pt. „NEUROLOGICZNE PODSTAWY UCZENIA SIĘ” .

Atrakcyjne dla uczniów były także zajęcia terenowe przeprowadzone przez Macieja Ziemiańskiego na Polach Mokotowskich, dotyczące działań mających na celu ochronę różnorodności gatunkowej owadów i roślin przez nie zapylanych. Nowością dla wszystkich były „hotele” dla owadów, umożliwiające im przeżycie w trudnych warunkach miejskich.

Dużo emocji wywołał wykład połączony z degustacją na temat: „ Nie samą rośliną człowiek się odżywia, czyli ZJEDZ ROBALA” przedstawiony przez inżyniera Adama Włudarskiego. Większość uczniów chętnie degustowała owady przygotowane w połączeniu z różnymi produktami spożywczymi np. w formie ciastek.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z wynikami badań, które zaprezentował dr Radosław Mazur, absolwent LO nr I im. St. Staszica. Dotyczyły one mechanizmów genetycznych i molekularnych kontrolujących rozwój roślin oraz reakcji na czynniki stresowe tj. chłód, mróz, deficyty pokarmowe, zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Miłym akcentem ze strony organizatorów zajęć był koncert Chóru Wydziału Biologii przeznaczony wyłącznie dla uczniów  liceum. Artyści, stanowiący grupę pasjonatów, którzy ze śpiewania czerpią ogromną radość, starali się przekazać ją wszystkim słuchaczom.

Uczniowie otrzymali od organizatorów upominki z logo uczelni.

Wyjazdy były dla młodzieży cennym doświadczeniem – podkreślają organizatorki, nauczycielki biologii Danuta Majewska i Jolanta Wojtas. Dzięki współpracy z UW uczniowie mają nie tylko możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, ale również, poprzez uczestniczenie w zajęciach przeprowadzanych w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, wzbogacają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności.