Zagraniczne staże zawodowe w CKZIU

15 uczniów z klasy IV technik pojazdów samochodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. szkoliło się przez dwa tygodnie we Włoszech. Staż zawodowy odbył się w ramach realizowanego przez CKZiU projektu „STAŻ – PRACA – KARIERA! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Praktykę zawodową młodzież odbyła w pięciu nowoczesnych, pełnych innowacji technicznych, renomowanych zakładach (Gruppo Fassina, Autofficina Aposto, Auto Cinque, Euroimpact, Castellanza Motor Service) w Mediolanie. Przyszli technicy pojazdów samochodowych pod okiem włoskich instruktorów doskonalili swoje umiejętności zawodowe związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Wszyscy stażyści uzyskali dokumenty stanowiące uznanie nabytych kwalifikacji – certyfikaty, zaświadczenia, dokumenty ECVET oraz Europass Mobility.

Udział w zagranicznym stażu sprawił, że uzdolnieni  zawodowo uczniowie „Samochodówki” podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym stali się równoprawnymi kandydatami dla polskich i europejskich pracodawców.

Należy nadmienić, że pobyt w Mediolanie był bardzo urozmaicony. Oprócz ćwiczeń praktycznych młodzież miała również okazję poznać tradycję i kulturę regionu Lombardii. Została zorganizowana wycieczka do Narodowego Muzeum Nauki i Technologii im. Leonarda da Vinci, uczniowie zwiedzili stadion San Siro, Katedrę Duomo, Galerię Wiktora Emanuela II, operę La Scala, Castello Sforzesco (Zamek Sforzów) i znajdujący się obok park – Parco Sempione.

Wyjazd kolejnych grup odbędzie się wiosną i wezmą w nim udział uczniowie z klas III technik mechanik i technik usług fryzjerskich (staż wMediolanie) i technik pojazdów samochodowych (staż w Budapeszcie).