Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na zaproszenie grona pedagogicznego i dyrekcji placówki, p.o. dyrektora Waldemara Szymoniaka, w uroczystości uczestniczył starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich oraz naczelnik wydziału edukacji Wojciech Lesiak.

– Mam nadzieję, że będzie to dobry rok szkolny. Dla mnie jako starosty sprawy oświaty są priorytetowe, bo dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta i powiatu. Zrobiliśmy wszystko, żeby nadchodzący rok był wypełniony rzetelną nauką dla uczniów i spokojną pracą dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty – powiedział starosta Zbigniew Duda.

Współpraca buduje

W trakcie inauguracji doszło do oficjalnego zawarcia porozumienia o współpracy, w ramach honorowego patronatu naukowego Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik mechanik w Technikum Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

System edukacji powinien obejmować wszystkie szczeble kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu są szkoły ponadgimnazjalne, których zadaniem jest przygotowanie do studiów wyższych oraz wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauki i zapoznawanie uczniów ze specyfiką studiowania – podsumował akt podpisania umowy starosta.

Życzenia dla braci szkolnej

Początek roku szkolnego to okazja do przekazania życzeń. Tych nie brakowało, a słowo do wszystkich pracowników oraz uczniów skierował gospodarz Powiatu Ostrowieckiego starosta Zbigniew Duda

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych życzę dużo zdrowia i wielu sukcesów zawodowych. Rodzicom uczniów życzę, aby trud rodzicielski zaowocował rozwojem Waszych dzieci, przynosząc radość i satysfakcję. Uczniom życzę wielu sukcesów edukacyjnych oraz tego, abyście po latach z przyjemnością wspominali okres nauki szkolnej.

DSC_4573DSC_4601DSC_4596DSC_4578 DSC_4575DSC_4604 DSC_4623DSC_4595

DSC_4614DSC_4611DSC_4628