Za zasługi dla obronności kraju

Za zasługi dla obronności kraju

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda i Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Eligiusz Mich wzięli  udział w uroczystości wręczenia żołnierzom rezerwy patentu oficerskiego i aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medali dla rodziców.

Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczeń miało uroczysty charakter. Pierwszy stopień oficerski, postanowieniem Prezydenta RP, nadany został kpr. pchor. rez. Krzysztofowi Suchojadowi. Na wyższe stopnie wojskowe, decyzją Ministra Obrony Narodowej, mianowani zostali st. plut. pchor. Mariusz Mazurek oraz st. plut. pchor. Wojciech Kaczmarzyk. Decyzją szefa MON medalami „Za zasługi dla obronności kraju” odznaczeni zostali Państwo Katarzyna i Zdzisław Broś oraz Ewa i Wiesław Puchałka. Z ramienia organizatorów w uroczystości uczestniczyli  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesław Święchowicz oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu ppłk Krzysztof Leśniak. Obecni byli również wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński.

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda gratulował wyróżnień. – Rola rodziców, ponoszony przez nich trud wychowywania potomstwa w patriotycznym duchu jest wielkim i zbyt często niedocenianym wkładem w budowanie wolnej i silnej Polski – mówił wręczając kwiaty odznaczonym rodzicom.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” mogą otrzymać rodzice, których przynajmniej troje dzieci odbyło nienaganną, czynną służbę wojskową.