Z młodzieżą o nowej okupacji

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbył się wykład pt. „Wyzwoliciele czy okupanci. Armia Czerwona w Polsce w latach 1944-1945”. Inicjatorem spotkania był starosta Zbigniew Duda, na którego zaproszenie przybył prof. Grzegorz Miernik z UJK w Kielcach. Spotkanie przyciągnęło wielu uczniów, dla których była to wyjątkowa lekcja historii.