„Youngsterowcy” z Bodzechowa zorganizowali akcję przeciwko przemocy i wygrali dwudniową wycieczkę do Warszawy!

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie zostali laureatami konkursu „Teenagers in action”, do którego co roku zapraszane są grupy uczniów ze szkół, biorących udział w projekcie Youngster – inicjatywie wspierającej naukę języka angielskiego w gimnazjach z terenów wiejskich.

 
Młodzież z Gimnazjum w Bodzechowie, pod opieką nauczyciela prowadzącego projekt Youngster w szkole, zwiedzała Warszawę. Wycieczka była nagrodą w konkursie, którego celem było przeprowadzenie akcji antydyskryminacyjnej w szkole. Komisja, składająca się z przedstawicieli Fundacji EFRWP i wydawnictwa Macmillan, wyłoniła czterech laureatów, w tym uczniów z Bodzechowa.
Plan wycieczki wypełniony był atrakcjami. Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w ,,Niewidzialnej wystawie” oraz odwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wieczorem wybrali się do teatru Roma na musical ,, Mamma Mia”. Następnego dnia uczestniczyli w grze edukacyjnej „Escape Room”. Odbyli również spacer po warszawskiej Starówce, a następnie udali się do Centrum Nauki Kopernik. Zakończeniem wycieczki było oglądanie panoramy Warszawy z tarasów widokowych Pałacu Kultury i Nauki.
Tegoroczna edycja konkursu „Teenagers in action” odbyła się pod hasłem „Nie bądź biernym świadkiem przemocy”. Przemoc jest obecnie poważnym problemem wśród młodych ludzi, którzy spotykają się z nią na co dzień, zarówno w rzeczywistości realnej, jak i wirtualnej – cyberprzemoc. Jednym z celów było uwrażliwienie uczniów na to zjawisko w ich otoczeniu, a przy okazji podniesienie ich umiejętności lingwistycznych, poprzez stymulowanie ich kreatywności i aktywności, a także nauka współpracy w grupie.

Aby wziąć udział w konkursie grupy musiały najpierw zapoznać się ze wskazówkami konsultanta merytorycznego tegorocznej edycji konkursu,  dr hab. Jacka Pyżalskiego (pedagoga specjalnego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), które wprowadzały ich w tematykę. Następnym krokiem były już konkretne działania, których celem było propagowanie postaw pro-aktywnych wobec ewentualnych aktów agresji rówieśniczej i innych form określanych mianem „bullying’u” lub działania promujące pozytywne relacje (przyjaźń, wzajemne wspieranie się, szacunek itp.), jako strategie zapobiegające negatywnym zjawiskom. Działania te miały na celu skuteczne zapobieganie takim zjawiskom w obrębie lokalnej społeczności, dlatego uczestnicy mieli kierować je do uczniów swojej szkoły lub młodszych kolegów z miejscowości. Efekty działań projektowych należało udokumentować krótkim video-raportem, przygotowanym w jęz. angielskim. Nad przebiegiem realizacji zadania konkursowego czuwali opiekunowie merytoryczni – nauczyciele języka angielskiego.
Youngster to program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach doskonalących umiejętności językowe.

13288235_646678702146536_1781694093_o - Kopia                   13324302_646678682146538_366319792_o - Kopia  13318522_706474326157914_449708436_n                        kliment - Kopia