XXV rocznica reaktywacji Jednostki Strzeleckiej “Strzelec” 2013 w Ostrowcu Św.

9 października 2016 roku w kolegiacie św. Michała Archanioła odbyła się msza święta z okazji obchodów XXV rocznicy reaktywacji Związku Strzeleckiego w Ostrowcu Świętkrzyskim. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Jan Sarwa, a Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Lutkowski. We mszy św. uczestniczyły władze Związku Strzeleckiego z pocztami sztandarowymi oraz władze państwowe i samorządowe.

Historia Związku Strzeleckiego w Ostrowcu Świętokrzyskim sięga roku 1922. Na datę reaktywacji ustalono 1 marca 1991 r., gdy odbyły się pierwsze zajęcia, jest to również dzień święta jednostki. Jesienią 1990 r., po nawiązaniu kontaktu ze Związkiem Strzeleckim w Warszawie, odbyły się pierwsze rozmowy i spotkania, po których ostrowiecki Związek Strzelecki wszedł w ogólnopolskie struktury organizacji jako Oddział 9 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Obecnie organizacja nosi nazwę Związek Strzelecki Jednostki Strzeleckiej 2013 im. Jana Piwnika ,,Ponurego”.

Dariusz Bystroń (twórca naszywki naramiennej STRZELEC) i Waldemar Biskupski byli pierwszymi dowódcami jednostki w Ostrowcu Św., zwanej wówczas Oddziałem 9. Później do tej grupy dołączyli Tomasz Kwiatkowski, Dariusz Kaszuba, Janusz Góra (obecnie st. chorąży Strzelca i późniejszy prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) oraz Kazimierz Kocowski (starszy chorąży Związku). Pierwszy nabór odbył się wczesną wiosną 1991 r. i był bardzo liczny. Wśród tych pierwszych osób byli ci, którzy zostali po długim szkoleniu awansowani na pierwszy stopień instruktorski, sierżanta Związku Strzeleckiego. Trzeba tutaj wspomnieć Piotra Strzelca, Sebastiana Walczaka, Sławomira Kucharskiego, Tomasza Ziębę, Dariusza Jańczyka, Pawła Tutalaka, Kamila Adamusa, Mariusza Pelę i wielu innych. Niektórzy są członkami Strzelca do dzisiaj, niektórzy pracują w służbach mundurowych.

Strzelec, jako organizacja, ma swój statut, swoje dokumenty oraz regulaminy. Celami działalności są poszanowanie wartości i tradycji strzeleckich, dziedziczenie i pielęgnowanie tradycji Strzelca przedwojennego, a jednocześnie kształcenie świadomego, sprawnego obywatela, który może być w razie potrzeby obrońcą kraju. Strzelcem ma być osoba, która gwarantuje rzetelność wykonania powierzonych zadań, o wysokiej kulturze osobistej, o dobrym pojęciu patriotyzmu, ale również sprawny w umiejętnościach wojskowych.

Uroczystości jubileuszowe Związku Strzeleckiego JS 2013 im. Jana Piwnika “Ponurego” odbyły się w dniach 7-9 października. Patronat nad wydarzeniem objęli: Jan Kasprzyk – prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj oraz starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Kulminacyjnym punktem trzydniowych obchodów były niedzielne uroczystości w Pałacu Wielopolskich, podczas których Związek Strzelecki uhonorował medalami osoby, które od lat wspierają jego działalność. Otrzymali je m. in. starosta Zbigniew Duda oraz skarbnik powiatu Magdalena Zieleń. Z okazji jubileuszu 25-lecia reaktywacji “Strzelców” starosta ostrowiecki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Brożyną wręczyli na ręce Dariusza Kaszuby, zastępcy dowódcy JS 2013 pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.

14599654_1444606618897845_1152744104_o 14632539_1444606608897846_323991602_o14599945_1444607482231092_688600708_o 14632759_1444607445564429_2094161212_o14632552_1444606805564493_1433807118_o14625635_1444607372231103_1776489086_o