XVIII Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd ZPP i Komisję Rewizyjną

XVIII Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd ZPP i Komisję Rewizyjną

XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się 5 lutego w Ossie. W zgromadzeniu uczestniczył Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

Głównym punktem programu spotkania były wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku oraz podjęcie uchwał w tej sprawie. Delegaci wysłuchali też sprawozdania z działalności ZPP w roku ubiegłym. Nowym Prezesem wybrany został Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, który już pełnił tę funkcję latach 2003 – 2007.

Związek Powiatów Polskich reprezentuje interesy zrzeszonych w nim powiatów, a także może reprezentować interesy innych powiatów na ich wniosek. Celem Związku Powiatów Polskich jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Zarząd Związku Powiatów Polskich:

Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu, Starosta Bocheński
Zenon Rodzik, Starosta Opolski (lubelskie)
Robert Godek, Starosta Strzyżowski
Janina Kwiecień, Starosta Kartuski
Ewa Masny-Askanas, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Tramś, Starosta Polkowicki
Andrzej Płonka, Starosta Bielski (śląskie)
Zbigniew Szumski, Starosta Świebodziński
Sławomir Snarski, Starosta Bielski (podlaskie)
Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski
Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski
Cezary Gabryjączyk, Starosta Łaski
Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski
Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski
Franciszek Koszowski, Starosta Świecki
Sebastian Burdzy, Starosta Średzki
Józef Kozina, Starosta Głubczycki
Andrzej Nowicki, Starosta Piski
Krzysztof Lis, Starosta Szczecinecki
Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki
Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki

Komisja Rewizyjna Związku Powiatów Polskich:

Józef Swaczyna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Starosta Strzelecki
Andrzej Szymanek, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Starosta Wieruszowski
Marek Chciałowski, Starosta Garwoliński
Andrzej Ciołek, Starosta Gołdapski
Janusz Guzdek, Starosta Dzierżoniowski
Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski
Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski
Szczepan Ołdakowski, Starosta Suwalski
Andrzej Opala, Starosta Łódzki Wschodni