XVIII GALA STYPENDYSTÓW STAROSTY OSTROWIECKIEGO

Już po raz 18. odbyła się Gala Stypendystów Starosty Ostrowieckiego, która zgromadziła laureatów, finalistów, zwycięzców konkursów oraz  zawodów sportowych szkół powiatu ostrowieckiego. Uroczystość otworzyła starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, która  w tym roku odbyła się w gościnnych murach III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Wśród gości byli: Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu, Dariusz Czupryński, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu, Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Antoni Maciejko kierownik referatu edukacji, Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM, a przede wszystkim stypendyści, ich rodzice, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół.

W kategorii dydaktycznej stypendia otrzymali: Szymon Życiński z II LO im. J. Chreptowicza, Piotr Kurosad z II LO im. J. Chreptowicza, Piotr Gawroński z III LO im. W. Broniewskiego, Paweł Kępiński z III LO im. W. Broniewskiego, Tomasz Batóg z III LO im. W. Broniewskiego oraz Dawid Wójtowicz z ZS Nr 3 ( dawnego THM).

 

W kategorii najlepszych osiągnięć sportowych stypendia otrzymali: Kacper Nadbrzuchowski z I LO im. S. Staszica, Bartosz Michta z ZSO Mistrzostwa Sportowego oraz Wiktor Staniszewski z ZSO  Mistrzostwa Sportowego.

W kategorii artystycznej stypendium otrzymała Inez Czajkowska z III LO im. W. Broniewskiego.

Wszyscy stypendyści otrzymali od starosty M. Dębniak czeki na 2 tysiące, upominki i pamiątkowe dyplomy. Starosta M. Dębniak wręczyła także wyróżnienia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. W tym gronie znaleźli się: Faustyna Cieślik z I LO im. S. Staszica, Zuzanna Wojciechowska z I LO im. S. Staszica, Kamila Kurosad z II LO im. J. Chreptowicza, Klaudia Żywot z III LO im. W. Broniewskiego, Nela Wójcik z ZSO Mistrzostwa Sportowego, Ewelina Gogół z ZS Nr 3, Bartosz Cyprian Rup z ZS Nr 3, Aleksandra Kocjan z ZS Nr 3, Wiktoria Bochniak z ZS Nr 3 oraz Marcel Piwnik z Niepublicznego LO im. S. Konarskiego.

Starosta M. Dębniak wręczyła również podziękowania za pracę dyrekcjom i nauczycielom – opiekunom dydaktycznym laureatów: dyrektorowi Dariuszowi Kaszubie i nauczycielowi Monice Żardeckiej z I LO im. S. Staszica, wicedyrektorowi, Piotrowi Pobiega oraz nauczycielom: Dorocie Drzazga i Wojciechowi Studzieżbie z II LO im. J. Chreptowicza, dyrektorowi Robertowi Wardzie oraz nauczycielom: Dorocie Kamińskiej, Barbarze Cecot i Arturowi Tofilowi z III LO im. W. Broniewskiego, dyrektor Annie Trojanowskiej i trenerom Szymonowi Kurasińskiemu oraz Mariuszowi Staweckiemu z ZSO Mistrzostwa Sportowego, dyrektorowi Tomaszowi Łodejowi i  nauczycielowi, Katarzynie Pastuszce z ZS Nr 3 oraz dyrektor Niepublicznego  Liceum S. Konarskiego, Kindze Wnuk i nauczycielowi Piotrowi Kiljańskiemu.

Stypendyści otrzymali także dyplomy uznania i upominki od Ewy Malec, prezes ZNP w Ostrowcu Św. oraz Beaty Krupińskiej, wiceprezes NSZZ „Solidarność”. Starosta M. Dębniak, wręczając stypendia, gratulowała młodym ludziom osiągnięć, dziękowała im za zaangażowanie w pracę i życzyła dalszych sukcesów. Artystyczną odsłoną XVIII Gali Stypendystów był solowy występ utalentowanej Aleksandry Gołdyn, uczennicy II klasy III LO im. W. Broniewskiego.