Wyzwaniem obrona terytorialna

Przez dwa dni, 17 i 18 listopada, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbywała się konferencja naukowa „Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”. Starostwo Powiatowe reprezentowali: naczelnik Wydziału Edukacji, Wojciech Lesiak i przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Brożyna.

Fachowcy z całego świata

– Bardzo się cieszę, że w naszym regionie tak prężnie działa uczelnia, która podejmuje odważne i ciekawe wyzwania, nie unika trudnych i ważnych tematów, jakimi niewątpliwie jest obrona terytorialna oraz jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa – naczelnik Wojciech Lesiak odczytał słowa skierowane do uczestników spotkania przez starostę ostrowieckiego, Zbigniewa Dudę. – Rozpoczynająca się dziś konferencja to wspaniała okazja do utrwalania współpracy w wielu płaszczyznach: naukowej, kulturalnej, ekonomicznej, gospodarczej. To także kolejna okazja do zacieśnienia przyjaźni między narodami oraz budowy trwałych więzi.

W odczytanym piśmie starosta Zbigniew Duda podkreślał, że konferencja zgromadziła wielu najwybitniejszych praktyków i naukowców z całego świata. Wszystkim jej uczestnikom życzył ciekawych dyskusji i wspaniałych wrażeń z wizyty na ziemi ostrowieckiej. Wyraził przekonanie, że efektem spotkania będzie dalsza, wielokierunkowa i szeroka współpraca.

Przeciw dywersji i terroryzmowi

Poseł RP, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Anna Maria Siarkowska rozpoczęła swe wystąpienie od przypomnienia, że dzień wcześniej Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o powszechnym obowiązku obrony, która wprowadza w Polsce obronę terytorialną. Teraz obrona, jak powiedziała, będzie nie tylko na papierze, wyłącznie na czas wojny. Armia będzie tworzona już w czasie pokoju. Na tę chwilę przewiduje się około 53 tys. żołnierzy. Jest wola ze strony ministerstwa, by przywrócić powszechne przeszkolenie i zwiększyć nasz potencjał obronny.

– Temat pojawił się w przestrzeni publicznej dzięki państwu, dzięki wieloletnim wysiłkom, pracy naukowej, badawczej, upowszechnianiu wiedzy o obronie terytorialnej, dzięki stowarzyszeniom, członkom organizacji proobronnych, które bardzo się angażowały w promocję, tworzenie obrony terytorialnej – zwróciła się poseł do uczestników konferencji.

Poseł Andrzej Kryj wyjaśniał, że obrona terytorialna będzie pełnić funkcje antydywersyjne, antyterrorystyczne. To w tym zawiera się sens jej działań zmierzających do obrony naszych obiektów, infrastruktury. I pewnie w przyszłości takie zapisy mogą się znaleźć w różnych aktach prawnych. Budowa systemu obronnego państwa opiera się na wielu podstawach.

O sensie konferencji dobitnie powiedział prof. płk Ryszard Jakubczak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Stwierdził, że jeżeli nie będziemy przygotowani na obronę własną, to nie wiadomo, czy będziemy mogli liczyć na sojuszników.  Podpisane są oczywiście odpowiednie zobowiązania, ale tak naprawdę pomoc przy ewentualnym konflikcie, zostaje udzielona dopiero wtedy, gdy jest na nią zgoda wszystkich sojuszników. Powinniśmy więc przede wszystkim obronić się sami. Obrona terytorialna niewątpliwie będzie elementem, który na pewno wzmocni naszą obronność.

Kierunek z przyszłością

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, generał broni w stanie spoczynku Edward Pietrzyk przypomniał, że pomysł na spotkanie zrodził się przed dwoma laty po zorganizowanych wtedy ćwiczeniach wspólnie z Obroną Terytorialną PL. Podkreślił jednocześnie, że przedmiot obrona terytorialna prowadzony jest na nielicznych kierunkach bezpieczeństwo narodowe.

Dr Jakub Żak, zastępca kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, mówił, że w Ostrowcu katedra istnieje od 10 lat. Obecnie studiuje około 100 studentów na trzech rocznikach, perspektywy są bardzo rozwojowe. Uruchomiona została w tym roku specjalizacja dotyczącą grup proobronnych.

To kolejna konferencja zorganizowana przez ostrowiecką uczelnię, po ubiegłorocznej dotyczącej kryzysu ukraińskiego. Wzięło w niej udział około 60 referentów z Polski, Ukrainy, Słowacji, Gruzji, Litwy, Rosji, Rumunii, Szwecji i Szwajcarii. Gościły też na niej firmy zbrojeniowe. Polskę reprezentowały: grupa PCO, Fabryka Broni Mesko S.A. w Radomiu, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Radmor z Gdyni, Dezamet z Nowej Dęby, zagranicę – firma norweska Nammo oraz niemiecka Dynamit Nobel Defence GmbH.

dscf2386dscf2392 dscf2394dscf2395 dscf2405dscf2411 dscf2415dscf2390