Wyróżnienie dla uczennicy „Chreptowicza i ucznia “THM-u”

Julia Łata, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachim Chreptowicza i Damian Ryczkowski, uczeń Zespołu Szkół nr 3 (dawne Technikum Hutniczo-Mechaniczne) 14 marca w Kielcach zostali wyróżnieni w półfinale IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Głównym celem konkursu organizowanego, m.in. pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej, była popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück, by pamięć o ich martyrologii przetrwała w świadomości  kolejnych pokoleń.

Zadaniem każdego z uczestników było przygotowanie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Pod opieką nauczycielki języka polskiego p. Renaty Kowalskiej uczeń drugiej klasy Tm Damian Ryczkowski przygotował wiersz Grażyny Chrostowskiej i fragment prozy  Michaliny Woźniakówny, zaś Julia Łata z pierwszej klasy biologiczno-chemicznej w LO nr II, uczennica polonistki Marty Kality i podopieczna p.Elżbiety Baran z MCK wzruszająco wyrecytowała wiersz Marii Zientary-Malewskiej oraz wspomnienie prozą Józefy Kantor. Julka swój występ wzbogaciła elementem krótkiego, ale przepięknego śpiewu, a idee prezentowanych utworów podkreśliła również poprzez strój- harcerski mundur i więzienny pasiak.

Półfinał konkursu cieszył się ogromnym zainteresowaniem świętokrzyskiej młodzieży, bo  zgłosiło się do niego aż 48 uczestników z całego województwa. Przesłuchania w Centrum Edukacyjnym IPN w Kielcach  trwały kilka godzin, a poziom był naprawdę wysoki. Recytatorów oceniało profesjonalne Jury składające się z przedstawiciela kieleckiego oddziału IPN oraz aktorów Teatru im. Stefana  Żeromskiego w Kielcach.

Eliminacje konkursowe miały też na celu uczenie świadomego odbioru kultury, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu, propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka i kulturę słowa oraz promowanie utalentowanej młodzieży. Niewątpliwie, Julka z „Chreptowicza” i Damian z THM-u zostali uznani przez Komisję Konkursową za uczniów z recytatorskim talentem.