Wyróżnienie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Powiatowy Urząd Pracy – Decyzją Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 19.11.2020r. otrzymał wyróżnienie w postaci nagrody specjalnej zajmując 32 miejsce w kraju na 311 pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych przez urzędy pracy.

Ostrowiecki Urząd Pracy otrzymał nagrodę za wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej i kosztowej osób długotrwale bezrobotnych i powyżej 50 roku życia zaaktywizowanych w roku 2019 przy wysokiej stopie bezrobocia na obszarze powiatu ostrowieckiego.

Wysokie miejsce PUP w Ostrowu Św. możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników w realizację zadań ustawowych jak również bardzo dobrą współpracę z przedsiębiorcami naszego Powiatu za co serdecznie dziękujemy.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas wykonywania obowiązków służbowych   Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas wykonywania obowiązków służbowych