WYREMONTOWANY PAWILON DPS JUŻ CZEKA NA MIESZKAŃCÓW

Z udziałem gości oraz członków zarządu powiatu ostrowieckiego dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanego pawilonu DPS przy ulicy Długiej 4.

Wśród zaproszonych byli Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Andrzej Michalski, Kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, Damian Gad, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, Przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członkowie zarządu Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, Dyrektor PCPR Barbara Cudzik, radni miejscy Joanna Pikus i Włodzimierz Sajda,  Ksiądz prałat Zbigniew Wiatrek, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej, pełniący posługę kapłańską dla mieszkańców DPS oraz przedstawiciele Rady Mieszkańców.

Środki na remont pawilonu w kwocie 170 000,00 zł pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast kwota  329 483,76 zł była wkładem własnym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej.

Remont budynku miał na celu likwidację barier architektonicznych i skutków pożaru, oraz poprawę warunków mieszkalnych i bytowych niepełnosprawnych mieszkańców ze względu na to, że nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie sanitariatów.

Ponadto jedna z kondygnacji budynku przeznaczona do remontu uległa częściowemu spaleniu w związku z powyższym przeprowadzono jednocześnie prace związane z przystosowaniem budynku do potrzeb niepełnosprawnych oraz z usuwaniem skutków pożaru.

Po przebudowie i remoncie DPS uzyskał 11 pokoi mieszkalnych, 6 łazienek, dyżurkę pielęgniarek,  aneks kuchenny,  kuchnię wraz z  jadalnią. Budynek został w  pełni wyposażony w system przyzywowo-alarmowy, wewnętrzny monitoring wizyjny, czujki dymowe. Wykonano również szereg prac instalacyjnych oraz montażowych.

Jak mówiła podczas uroczystości starosta Marzena Dębniak, pięknie wyremontowany dom przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami spowoduje, że mieszkańcy jesień życia będą spędzać w komfortowych warunkach, otoczeni profesjonalną opieką.