Wymiana polsko-niemiecka w Staszicu odbywa się już od 24 lat!

Wymiana uczniowska ze szkołami partnerskimi z zagranicy jest formą spotkań młodzieży i nauczycieli, przynoszącą wymierne korzyści obu stronom. Współpraca LO nr I im. St. Staszica ze szkołą partnerską Emil von Bering Gymnasium w Spardorf, kontynuowana jest od 1992 roku. Na przełomie prawie ćwierć wieku wzięło w niej udział prawie 350 uczniów zarówno ze strony polskiej i niemieckiej.

Wymiana odbywa się regularnie, najczęściej w miesiącach maj-czerwiec, szczegółowe terminy ustalane są wspólnie z uwzględnieniem specyfiki systemów kształcenia Polski i Niemiec. W tegorocznym spotkaniu młodzieży, przygotowanym przez p. Beatę  Kot oraz p. Monikę Borzym grzecznościowo udział wzięli uczniowie LO Nr II im. J. Chreptowicza oraz PG Nr 1.

Młodzież polska wyjeżdżająca do Niemiec przebywa u rodzin niemieckich, ma okazję poznać ich styl życia, porównuje kulturę, obyczaje, a więc typowy Deutschland –wave of live, uczestnicząc w realizacji przygotowanego programu wymiany. Wyjazdy tego typu wpływają bardzo korzystnie na likwidowanie barier językowych, niwelują istniejące stereotypy,  pozwalają na wykształcenie umiejętności krytycznych ocen, porównania zachowań i cech przypisywanych obu narodom.

Oprócz możliwości uczestniczenia w zajęciach szkolnych, licznych wyjazdach krajoznawczych, młodzież nabywa umiejętności swobodnej komunikacji w języku docelowym. Kontakt z autentycznymi użytkownikami języka obcego, pozwala na doskonalenie znajomości języka obcego w sytuacjach życia codziennego. Tego typu bezpośrednia konfrontacja intelektualna kształci w uczniach otwartość, umiejętność samooceny, chęci poznawcze i otwartość.

Wspólne przedsięwzięcia, projekty, inicjatywy, przyczyniają się do rozwijania przyjaźni, często kontynuowanymi przez młodzież na gruncie prywatnym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że młodzież współdecyduje w określaniu programu wymiany, prezentując naszą tradycję, kulturę, zabytki, będące dumą narodową. Zwracamy szczególną uwagę na aspekty regionalne, mając na celu podkreślenie walorów regionu świętokrzyskiego.

 W bieżącym roku szkolnym wymiana polsko-niemiecka trwała od 1 do do 10 czerwca

Pobyt grupy niemieckiej w Polsce rozpoczęliśmy ogniskiem połączonym ze wspólnym grillowaniem, przygotowanym przez stronę polską, na którym nie zabrakło specjałów kuchni polskiej. Do dodatkowych atrakcji należały gry skojarzeniowe, rozwijające umiejętności reakcji językowych. Uczniowie dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia i omawiali kolejne punkty programu wymiany.

Po wizycie w Kopalni krzemienia pasiastego KRZEMIONKI w okolicy Ostrowca, największe zainteresowanie wzbudzały Kraków i Wieliczka, jak również Warszawa.

Kolejne dni obfitowały w atrakcje związane z regionem świętokrzyskim. Nasi goście mieli możliwość zwiedzania Sandomierza, Podziemnej Trasy Turystycznej, Zbrojowni Rycerskiej. Spacer Wąwozem Królowej Jadwigi zakończyliśmy rejsem statkiem po Wiśle, podziwiając  Góry Pieprzowe.

Kielce, stolica naszego województwa, zagwarantowała młodzieży niezliczone atrakcje. Jaskinia Odkrywców na Kadzielni, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny zamku Chęcińskiego oraz Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu, zapewniły urozmaicony i bogaty program intelektualno-kulturowy. Został on bardzo pozytywnie oceniony przez naszych gości. Wyrażali oni chęć ponownego odwiedzenia miejsc, zaprezentowanych przez nasz program wymiany.

IMG_20160606_101926IMG_20160606_104140 IMG_20160607_112321