Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Wykaz