Wykaz aptek

19 stycznia 2017 roku Rada Powiatu Ostrowieckiego podjęła uchwałę nr XXXVII/217/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2017. 

hppscan24 hppscan241