Wyjątkowa nagroda dla klasy IC LO Nr I im. St. Staszica za aktywny udział w akcji charytatywnej „Nakrętki dla Martynki”

Klasa 1c o profilu biologiczno-chemicznym, jak większość klas w”Staszicu”, chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych. Jedną z nich było zbieranie nakrętek dla chorej Martynki.

Uczniowie klasy 1c w krótkim czasie zebrali 28 kg nakrętek, czym zadziwili wszystkich. Jako nagrodę Dyrekcja Szkoły zaproponowała klasie wyjazd na strzelnicę lub dzień bez pytania. Wybrano oczywiście wyjazd na strzelnicę w Chwałowicach, który połączony był z wątkami historyczno-patriotycznymi. Młodzież, pod opieką dyrektora szkoły mgr Dariusza Kaszuby, nauczyciela EDB mgr Macieja Krawczyka i wychowawczyni mgr Danuty Majewskiej, rywalizowała w strzelaniu z małokalibrowej broni strzeleckiej tj. karabinka sportowego. Broń ta używana jest w celach sportowych i rekreacyjnych. Każdy oddał 10 strzałów. Największą celnością wykazał się Bartosz Bieniek i Jan Staniek. Pomimo niskiej temperatury uczniowie byli bardzo zadowoleni. Po rozgrzaniu się przy ognisku wyruszono w drogę powrotną. W Iłży, w Miejscu Pamięci II Wojny Światowej, uczniowie i nauczyciele zapalili symboliczne znicze, oddając tym samym hołd pomordowanym i poległym za Ojczyznę polskim żołnierzom, którzy zginęli w wyniku działań dywersyjnych i partyzanckich przeciwko siłom niemieckim. Pan Dyrektor nawiązał do ważnych wydarzeń historycznych mających miejsce w okolicach Iłży. Po raz kolejny okazało się, że nasz region ma wiele walorów historycznych i przyrodniczych. Zaplanowano już wiosenny wypad do arboretum w Marculach.

Danuta Majewska