Wydział Komunikacji informuje

Wydział Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje,
że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
(ESP PiK).
Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl,
można złożyć drogą elektroniczną wniosek
o rejestrację, przerejestrowanie, wyrejestrowanie pojazdu oraz wydanie prawa jazdy
i pozwolenia na kierowanie tramwajem.
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać
profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny,
a także posiadać konto na stronie www.esp.pwpw.pl.
Szczegółowy opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:
https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.
W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalne wzywa się do ich uzupełnienia w trybie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.