Wydział Budownictwa i Architektury nie zwalnia tempa

Łukasz Smyła

Trwająca pandemia nie ogranicza pracy Wydziału Budownictwa i Architektury w starostwie powiatowym. Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mogą tu załatwiać konieczne sprawy, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Wydziału na parterze budynku. Prężnie działający zespół 11 pracowników powoduje, że praca odbywa się płynie i bez zakłóceń, dzięki czemu interesanci nie muszą czekać w kolejkach. Pracownicy wcześniej realizują zadania z zakresu rozpatrzenia  spraw, którymi zajmuje się wydział, choć są przyjęte terminy ustawowe – 65 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Głównym zadaniem, którym zajmuje się Wydział to wydawanie wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, a także wydawanie zezwolenia na inwestycje drogowe, wniosków o uchylenie i wygaszanie decyzji czy też spraw dotyczących zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych. Jak przyznaje Łukasz Smyła, naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury, z każdym rokiem spraw do rozpatrywania jest więcej, na co wskazują statystyki. W 2019 roku do Wydziału wpłynęło łącznie 2964 pisma, do końca listopada 2020 roku tych pism jest już 3041. W 2019 roku zgłoszono budowę 139 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zaś w 2020 roku –166, z czego 74 na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski co oznacza, że pandemia nie zniechęciła mieszkańców do inwestowania. Jak dodaje naczelnik Ł. Smyła, zauważalna jest tendencja zwiększonego wydawania decyzji pozwolenia na budowę w rejonie ulic Bałtowska, Siennieńska i północne granice miasta czyli ne terenach przez Gminę Ostrowiec Św.

Do listopada 2020 roku w ramach prowadzonych spraw pracownicy Wydziału wydali: 661 decyzji administracyjnych, rozpatrzyli 674 wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, 4 wnioski dotyczące realizacji inwestycji drogowych, 19 wniosków o przeniesienie decyzji, 21 wniosków dotyczących odstępstwa od warunków technicznych, 18 wniosków dotyczących uchylenia i wygaszania decyzji, 122 zgłoszeń budowy z projektem budowlanym oraz 478 zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych.

Jak mówi naczelni Łukasz Smyła styczeń 2021 nie powinien przenieść zmian w Prawie Budowlanym. Szereg nowych rozwiązań wprowadziła nowelizacja obowiązująca od września 2020 roku. Niektóre zadania zostały zwolnione z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, jak również postawiono taki warunek przy zadaniach, które do tej pory takich pozwoleń nie wymagały. Dotyczy to chociażby budowy przydomowych tarasów o powierzchni zabudowy do 35 m kw. czy budowy stawów i zbiorników wodnych o powierzchni do 1.000 m sześc., gdzie nie wymagane jest pozwolenie na budowę. Jednak bez wątpienia każdy inwestor, który chce cokolwiek budować, przebudować czy rozbudować albo dokonać istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu musi złożyć wniosek do Wydziału Budownictwa i Architektury. Od września 2020 roku zmieniła się także forma projektu budowlanego, który składa się z trzech części. Stanowią one rozszerzenie dotychczasowej procedury. Jednak interesanci zawsze mogą liczyć na  profesjonalna  pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości i uzyskaniu potrzebnych informacji od pracowników Wydziału. Z Wydziałem Budownictwa i Architektury można kontaktować się telefonicznie: 41 24763 65 –naczelnik Wydziału oraz 41 247 63 53, 41 247 51 68,  41 247 6367, 41 247 62 92, pon. – pt. w godz. 7.30 –15.30 lub drogą mailową i przez e-PUAP.

Marzena Dębniak Starosta Ostrowiecki

Przyjęliśmy takie rozwiązania, aby trudna sytuacja wywołana obostrzeniami sanitarnymi, w jak najmniejszym stopniu wpływała na realizację zadań związanych z obsługą interesantów. Praca w Wydziale Budownictwa i Architektury poprzez  profesjonalizm i duże zaangażowanie pracowników przebiega sprawnie, dzięki czemu mieszkańcy mogą bezpośrednio, bez zbędnych oczekiwań załatwiać konieczne sprawy.

Łukasz Smyła, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury

W 2021 nie słyszeliśmy, aby ustawodawca  planował jakieś zmiany w Prawie Budowlanym, nowe przepisy weszły w życie po 19 września 2020 r. W przypadku wątpliwości, przed przystąpieniem do formalnego załatwiania spraw  dotyczących zadań realizowanych przez Wydział zachęcam mieszkańców do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e -PUAP

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury podczas pełnienia obowiązków służbowych   Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury podczas pełnienia obowiązków służbowych   Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury podczas pełnienia obowiązków służbowych