Wycieczki uczniów „Chreptowicza” pod patronatem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

„Chreptowicz” na ścieżce edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego to już kolejna wycieczka młodzieży LO nr II zorganizowana przez kielecką uczelnię wyższą, która obejmuje naukowym patronatem klasy biologiczno-chemiczne LO nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zajęcia terenowe dla uczniów „Chreptusa” są jedną z wielu metod atrakcyjnego uczenia przedmiotów kierunkowych. Możliwość zgłębiania wiedzy w takiej formie mieli ostatnio uczniowie klasy 1a wraz z wychowawczynią Joanną  Żelazną-Żak, która już kolejny rok wraz z pracownikami UJK zapewnia swym podopiecznym urozmaiconą edukację treści dydaktycznych, często znajdujących się w arkuszach maturalnych poziomu  rozszerzonego.

 Tym razem klasa biologiczno-chemiczna  pojechała na wycieczkę edukacyjną na Św. Krzyż.

– „Lekcja” w Świętokrzyskim Parku Narodowym to efekt umowy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku przez nasze liceum z Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – mówi dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk. – To już kolejne zajęcia zorganizowane dla naszej młodzieży przez pracowników naukowych tej uczelni.

Wiodącym  tematem zajęć  terenowych w Górach Świętokrzyskich był stan środowiska  regionu, rodzaje i charakter zagrożeń  zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby zapobiegania im. Dlatego też głównym celem trasy na Św. Krzyżu była Stacja Monitoringu UJK, gdzie młodzież poznała cele jej funkcjonowania i zobaczyła, jakie badania wykonują tam naukowcy oraz studenci. Zanim jednak młodzież dotarła do Stacji Bazowej, wcześniej przy ogródku badawczym wzięła udział w bardzo ciekawej pogadance z profesorem Rafałem Kozłowskim, który potem poprowadził młodzież na świętokrzyskie gołoborze.

– Pan profesor  Kozłowski o wszystkim bardzo fajnie opowiadał. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem nie tylko jego wiedzy, ale i umiejętności świetnej komunikacji z nami. Ciekawe informacje przekazywał nam z wielka swobodą, ciekawie konwersował z nami, motywował nas do zadawania pytań, nie stronił od humoru, szczególnie podczas zajęć praktycznych – mówi uczennica Weronika Wolak. – Zainspirował nas też do realizacji ciekawego biologicznego  projektu, do którego przystąpimy we wrześniu kolejnego roku szkolnego. Już się nie możemy doczekać.

Jej zdanie podzielają wszyscy uczestnicy wycieczki. Byli pod urokiem prowadzącego, dzięki któremu nie tylko poszerzyli swą przedmiotową wiedzę, ale też dowiedzieli się wielu ciekawostek (np. przy pomocy czego można zatrzeć linie papilarne rąk) i  poznali sporo praktycznych rad (np.jakie drzewo jest najbardziej ciepłodajne w kominku). Z kolei wykładowca UJK przyznał, że jest pod dużym wrażeniem zarówno wiedzy uczniów, jak i ich badawczej dociekliwości różnych naukowych zagadnień.

– Mieliśmy okazję poznać w praktyce to, czego uczymy się w teorii, np. o zanieczyszczeniach środowiska, procesach glebotwórczych czy faunie i florze gór.  Dużo uwagi poświęciliśmy też roślinom inwazyjnym – a tak się składa, że zagadnienia z nimi związane były przedmiotem zadań maturalnych z biologii. Zatem poznane na wycieczce informacje z pewnością przydadzą się nam w przyszłości. Poza tym mieliśmy możliwość odczytywania pomiarów badawczych w zaawansowanym systemie elektronicznego monitorowania badań – mówi uczennica Karolina Wróblewska.

– Znacznie pogłębiliśmy wiedzę o naszej „małej ojczyźnie”, bo zagadnienia bologiczno-chemiczno-geograficzne omawialiśmy na wycieczce przede wszystkim w kontekście  regionu świętokrzyskiego – dodaje uczennica Aleksandra Rokoszna. – Mieliśmy też okazję spróbować regionalnych roślin. Bardzo smaczny okazał się szczaw zajęczy.

– Tworzymy nowoczesną edukację. Staramy się wzbogacać szkolny program nauczania i jak najbardziej uatrakcyjniać zajęcia dydaktyczne dla naszych uczniów. Stąd w ramach współpracy z uczelniami wyższymi organizujemy zajęcia poza murami naszego liceum – mówi nauczyciel biologii, Joanna Żelazna-Żak. – Jak widać, uczniom podobają się takie spotkania z pracownikami naukowymi, którzy organizują dla nich wycieczki o wielu walorach – i edukacyjnych, i rekreacyjno-integracyjnych.

20160606_102809_resized_120160606_110103_1466015501775_resized 20160606_111325_1466015542204_resized