WYBUDUJĄ LĄDOWISKO DLA HELIKOPTERÓW W SZPITALU

Zakończyła się procedura wyboru wykonawcy lądowiska dla helikopterów na dachu ostrowieckiego szpitala. W przetargu ogłoszonym przez ZOZ zostały złożone dwie oferty.

Pierwsza z nich, to oferta firmy HELI FACTOR z Warszawy, która opiewała na kwotę 4 708 157,10 zł, natomiast druga firma CLIMAMEDIC z Michałowic zaproponowała kwotę 8 606 715,90 zł, czyli prawie dwukrotnie wyższą.

Zgodnie z podpisaną umową, zwycięska firma HELI FACTOR, zobowiązana jest w terminie do końca listopada bieżącego roku wykonać lądowisko oraz uzyskać decyzję o jego wpisaniu do ewidencji lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.  Lądowisko powstanie  na skrzydle budynku C.  Równolegle w ramach tych samych robót budowlanych zostanie wykonana nadbudowa istniejącej już windy i klatki schodowej w skrzydle B ostrowieckiej lecznicy.

Od początku kadencji Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Marzeną Dębniak podkreśla, że szpital jest priorytetem, a budowa lądowiska jest niezbędna do tego, aby Szpitalny Oddział  Ratunkowy nie pozostał tylko Izbą Przyjęć. Stąd też decyzja o zaangażowaniu 5 milionów własnych środków w budowę lądowiska. Nie oznacza to jednak, że Powiat nie będzie zabiegał o odzyskanie wkładu własnego z Funduszu Inwestycji Lokalnych, do którego złożono drugi  wniosek, po tym jak pierwszy został odrzucony. Na jego rozstrzygnięcie Powiat oczekuje z niecierpliwością