Wszystko o „Lekach 75+”

20 października w godz. 10.00 – 14.00 w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza mieszkańców powiatu ostrowieckiego na Dzień Otwarty NFZ pod hasłem „Leki 75+”

Przypominamy, że po odbiór loginu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta należy zgłaszać się z aktualnym dowodem osobistym lub paszportem,  a w przypadku odbioru danych dla innej osoby – z jej pisemnym upoważnieniem. Wydawane są także dostępy do ZIP dla dzieci (może odebrać ten rodzic, który zgłaszał dziecko do ubezpieczenia), a młodzież od 16. roku życia może odebrać login sama, bez rodziców.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

nfzdrukarnia-plakat-ver-1

nfz-plakat-leki