Współpraca sięgająca poza granice kraju

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego prowadzi intensywne działania promujące zabytki i przyrodę  regionu. W związku z tym organizowanych jest szereg akcji, które mogą przykuć uwagę turystów krajowych, jak i zagranicznych. Szczególnie intensywnie promowana jest lokalna perła – Krzemionki, czyli kompleks neolitycznych kopalni krzemienia. Obiekt ten aspiruje do znalezienia się na liście UNESCO.

Aby promować lokalne skarby, trzeba bardzo często korzystać z niekonwencjonalnych rozwiązań. Przykładem takich działań jest rajd pojazdów zabytkowych „Krzemienny Zlot” organizowany pod patronatem starosty Zbigniewa Dudy. Zadaniem imprezy była promocja Krzemionek. Akcja okazała się bardzo udana, gdyż przyciągnęła uczestników nie tylko z całego kraju, ale również z zagranicy. W zlocie uczestniczyła załoga ze Szwecji, która tuż po imprezie zapowiedziała się na kolejne edycje w jeszcze większym składzie.

Sukces imprezy zdopingował władze powiatu do skierowania oferty turystyczno-gospodarczej do partnerów zagranicznych. Ważnym elementem ma być budowa kontaktów z przedstawicielami samorządów z innych państw. Dzięki takiemu działaniu będzie możliwa promocja walorów turystycznych powiatu ostrowieckiego, ale także ułatwianie przedsiębiorcom kontaktów biznesowych.

– Podczas rajdu pojazdów zabytkowych nie zabrakło także gości z zagranicy. Dlatego teraz władze powiatu przygotowują ofertę kulturalno-gospodarczą, jaką partnerom z zagranicy może zaoferować Powiat  Ostrowiecki – mówi starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. – Obecnie gotowe są już listy intencyjne, które będą wysyłane do samorządów podobnego szczebla, zarówno tych zza naszej wschodniej, jak również południowej czy zachodniej granicy.

Projekt Polska-Białoruś-Ukraina

Na horyzoncie pojawiły się także inne platformy współpracy. Tym razem chęć kontaktu z lokalnym samorządem wykazało Rówieńskie Centrum Badań Marketingowych. Osią współpracy miałaby być spuścizna, jaką pozostawiła po sobie dawna rodzina szlachecka Ostrogskich. Jest to zatem kolejna okazja do promowania walorów turystycznych, przyrodniczych i gospodarczych powiatu ostrowieckiego. Projekt ma obejmować terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy i, choć jest dopiero w fazie konsultacji, to zapowiada się bardzo obiecująco.