Współpraca Powiatu z OHP

Wicestarosta Andrzej Jabłoński spotkał się z dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Kielc, Dawidem Tobiaszem. Rozmowa dotyczyła dalszej współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z Powiatem Ostrowieckim oraz przyszłych działań skierowanych do młodzieży. Jedną z pierwszych tegorocznych inicjatyw ostrowieckiej jednostki Młodzieżowego Centrum Kariery OHP będą Targi Edukacji i Pracy OHP, organizowane przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i szkół ponadgimnazjalnych.