Współpraca Powiatu Ostrowieckiego z Województwem

Wkrótce rozpoczną się przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Ćmielów. Wszystko dzięki porozumieniu, jakie Powiat Ostrowiecki podpisał z Województwem Świętokrzyskim.

Podczas posiedzenia w dniu 25 marca br. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zaakceptował porozumienie intencyjne. Dotyczy ono ustalenia podziału zadań pomiędzy powiatem a województwem przy realizacji dwóch inwestycji drogowych: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90, a także przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie. Odcinek ten, po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa, stanie się drogą powiatową.

500 tysięcy pomocy finansowej
Jak informowaliśmy w wydawanym przez Powiat Ostrowiecki dwutygodniku „Puls”, trwały rozmowy z województwem na temat udziału finansowego województwa, powiatu ostrowieckiego i gminy Ćmielów w remoncie przebiegającej przez Ćmielów drogi. Dzięki udanym rozmowom, udało się osiągnąć bardzo korzystne porozumienie w sprawie finansowania dwóch ważnych ulic.
W ramach porozumienia Województwo Świętokrzyskie przejęło zobowiązania Powiatu Ostrowieckiego w ramach sfinansowania kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90”, który zakłada doprojektowanie dodatkowego pasa jezdni.
Powiat Ostrowiecki zobowiązał się zaś do udzielenia województwu pomocy finansowej w wysokości 500 000 złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku ok. 1 kilometra w Ćmielowie. Po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa wyremontowany odcinek drogi nr 755 zostanie przekazany w zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Warto działać i rozmawiać
– Działania Zarządu Powiatu w sprawie remontów dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu okazują się bardzo skuteczne. Najpierw udało się nam porozumieć z Zarządem Województwa na temat poszerzenia ulicy Bałtowskiej, a teraz – w sprawie przebudowy drogi w Ćmielowie – powiedział starosta Zbigniew Duda.
– Okazuje się, że warto rozmawiać i podejmować wyzwania. Jedno pozytywne rozwiązanie rodzi kolejne. Jestem przekonany, że ten dobry przykład współpracy samorządów powiatowego i wojewódzkiego jeszcze nie jeden raz przyniesie mieszkańcom powiatu ostrowieckiego powody do zadowolenia – mówi wicestarosta Eligiusz Mich.