Współpraca na rzecz Krzemionek

W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” podpisano porozumienie w sprawie współpracy na rzecz „Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” zgłoszonego do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Społeczność powiatową reprezentował wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Przybyłych samorządowców przywitała p.o. dyrektora muzeum Ewa Działowska.

To spotkanie jest uwieńczeniem dotychczasowych konsultacji i rozmów. Dzisiejsze porozumienie będzie punktem wyjścia do naszego późniejszego współdziałania. Teren jest olbrzymi, i obejmuje 2 powiaty i 3 gminy. W ciągu najbliższego roku wypracujemy metody, które pozwolą dobrze działać na rzecz regionupowiedziała Ewa Działowska

O korzyściach z podpisania stosownego porozumienia mówił organizator muzeum, wicestarosta Andrzej Jabłoński

Cieszę się, że współpraca na rzecz „Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” jednoczy tylu samorządowców oraz naukowców. To bardzo ważne, aby budować dobry klimat wokół tego skupiska obiektów, gdyż podjęte zostały starania o wpisanie ich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOpowiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński

Wszyscy obecni podkreślali, że mają świadomość wyjątkowości obiektów. Jest on przykładem niezwykłych twórczych i technicznych umiejętności oraz świadectwem ludzkiej wynalazczości na polu pradziejowej techniki górniczej oraz przetwórstwa surowca.

Samorządowcy mocno podkreślali, że wyrażają wolę współpracy na rzecz utrzymania w odpowiednim stanie, ochrony dobra oraz koordynacji działań w zakresie użytkowania, promocji oraz turystycznego wykorzystania obiektów.

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Katarzyna Piotrowska, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Tomasz Staniek, Starosta Opatowski, Aneta Werońska, Członek Zarządu Powiatu Opatowskiego, Anna Stobiecka-Żak, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Adam Podsiadło, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św., Marcin Majcher, Burmistrz Ożarowa, Roman Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Gminy Bodzechów.