Współpraca LO nr III z UMCS Lublin

Liceum Broniewskiego współpracuje od ponad roku z UMCS w Lublinie. Podpisany patronat nad klasami humanistycznymi  z Wydziałami: Prawa i Filologii Polskiej, sprawia, że kilka razy w roku nasi uczniowie mają zajęcia z wykładowcami tej uczelni zarówno na  Uniwersytecie, jak i w murach „Bronka”, który użycza gościny kadrze naukowej uczelni.

24 marca w naszej szkole gościliśmy znamienitych gości, wykładowców z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu  Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – prof. Piotra Krzyżanowskiego oraz prof. Iwonę Morawską. Wizyta odbyła się w ramach współpracy naukowej.

Młodzież brała udział w dwóch wykładach, bezpośrednio przygotowujących do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Pierwszy wykład, połączony z warsztatami, dotyczył interpretacji porównawczej tekstów lirycznych oraz prozatorskich. Drugi dotyczył sfery językowej – manipulacji językowej, języka perswazji i stereotypów językowych.

Bardzo wnikliwa interpretacja zjawisk literackich i językowych (prowadzona na innym poziomie niż dzieje się to w praktyce licealnej) była bardzo dobrym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów przed egzaminem maturalnym.

Zachęceni wynikami matury z języka polskiego i dużym zainteresowaniem uczniów tego typu zajęciami postanowiliśmy rozciągnąć naszą współpracę z UMCS na klasy lingwistyczne oraz wszystkie grupy językowe i właśnie organizujemy podpisanie kolejnych patronatów, które obowiązywać będą od przyszłego roku szkolnego. Będzie to patronat Wydziału Anglistyki nad klasami lingwistycznymi z rozszerzonym j. angielskim oraz patronaty Wydziałów: Romanistyki, Germanistyki i Filologii Słowiańskiej nad grupami językowymi wszystkich klas w naszej szkole, tj. francuskimi, niemieckim i rosyjskimi.

W związku z tym również 24 marca klasy pierwsze i drugie o profilu humanistycznym i lingwistycznym uczestniczyły w warsztatach, wykładach oraz prezentacjach na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie podczas organizowanych przez uczelnię tzw. “Drzwi Otwartych UMCS”. Celem wizyty było zaznajomienie uczniów naszego liceum z bogatą ofertą dydaktyczną uczelni. Młodzież spotkała się z pracownikami naukowymi i studentami Wydziałów Polonistyki, Historii, Anglistyki, Germanistyki, Lingwistyki Stosowanej, Romanistyki i Filologii Słowiańskiej.

Uczniowie mieli możliwość nie tylko odwiedzić stoiska poszczególnych wydziałów, gdzie prezentowano oferty oraz zasady rekrutacji, ale również uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach, prezentacjach i wykładach na poszczególnych wydziałach. Ciekawe okazało się spotkanie ze studentami Wydziału Germanistyki, którzy są absolwentami naszego liceum.

Zaprezentowali oni nie tylko ofertę programową Wydziałów, ale również możliwości doskonalenia języka poprzez uczestniczenie w programie “Erasmus” umożliwiającym studentom pobyt i studia za granicą. Jest to doskonała forma nauki języka obcego poprzez kontakt z jego rodzimymi użytkownikami. Studenci zaprezentowali również naszym uczniom możliwości pracy po studiach językowych.