WSPÓŁPRACA GMIN Z PUP ZADEKLAROWANA

Wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Małgorzata Stafijowska spotkali się dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z przedstawicielami gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

Było to coroczne spotkanie poświęcone współpracy samorządów z Urzędem Pracy. Zarówno Wicestarosta A. Jabłoński jak i dyrektor PUP M. Stafijowska podziękowali samorządom za dobrą współpracę w 2020 roku i wyrazili nadzieję, że w bieżącym roku będzie się ona układała równie dobrze, co przełoży się na efektywną pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Powiatu.

Dyrektor PUP przedstawiła także informację o stanie bezrobocia  w poszczególnych gminach, poinformowała o harmonogramie naboru wniosków zarówno na staże jak i inne formy zatrudnienia. Ponadto przypomniała o zasadach obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego.

Przedstawiciele gmin podziękowali za dobrą, efektywną współpracę z Urzędem Pracy i zadeklarowali dalsza gotowość do wspólnych działań.